Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä henkilön ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin, joista seuraa itselle vahingollisia käyttäytymismalleja. Näiden ajatusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella pyritään käyttäytymisterapian avulla opettamaan henkilölle ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja arjen eri tilanteisiin.