Rekisteröinti

Rekisteröinti on Jouko Ollikaisen kehittämä metodi oppia havainnoimaan.
Menetelmä soveltaa EFT-naputtelua, jossa vapaudutaan rajoittavista uskomuksista ja opitaan etsimään, löytämään ja kyseenalaistamaan. Työvälineinä katse, luova mielikuvitus, kokonaisuuden hahmottaminen, muste, sivellin ja paperi.

Rekisteröintitekniikka syntyi 10 vuotta sitten. Opettaessani kuvitustekniikoita.
Huomasin, että 20 oppilaasta vain enintään kaksi piti piirtämisestä. Muille piirtäminen oli vastenmielistä.
Kokemus alakouluajalta oli antanut tunteen ”en osaa piirtää”.
Päätin unohtaa sanan piirtää. Aloin opettamaan kuinka rekisteröidään
musteella ja rasvaliidulla pienille paperi arkeille.
Tulokset olivat hämmästyttäviä.
Kokemus myös oppilaille oli positiivinen.

“Parasta rekisteröinti-illoissa on, kun siellä ei voi epäonnistua.”