TVT-tunnevyöhyketerapia

Tunnevtöhyketerapian keskeisessä asemassa on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Keho on tunteiden ja elämänkaaren heijastuma ja sen muistia avaamalla kehittyy ihmisen, jatkuvasti muuttuva identiteetti elämänkaarivaiheittain. Jos menneet tapahtumat ovat olleet traumaattisia, niiden uudelleen kokeminen ja tiedostaminen vapauttaa niistä ja ohjaa ihmisen löytämään aidon, jatkuvasti kehittyvän itsensä.

Tunnevyöhyketerapiassa ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkee ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena.

Perussessioon kuuluu sekä suullinen (haastattelu) sekä fyysisen kehon -hoito-osuus.

Olen suorittanut TVT-diplomitutkinnon vuosina 2011-2017 Kairon instituutissa.